Hrvatski Engleski
 

Udruženje i njegovi ciljevi

Hrvatsko udruženje kiropraktičara ima jasan stav
i mišljenje kako bi trebala izgledati zakonska regulativa kiropraktike u RH.
Prijedlozi Udruge u skladu su sa važećom regulativom u zemljama svijeta u kojma je kiropraktika zakonski regulirana.
Naime, kiropraktika je zakonski regulirana u više
od 90 zemalja svijeta i u tim zemljama doktori kiropraktike uživaju ugled dostojan njihovog obrazovanja.
Poznato je da se titula doktora kiropraktike stječe završetkom studija koji, ovisno o pojedinoj zemlji, traje od šest do osam godina.
Osnovna načela na kojima se temelji kiropraktika
u tim zemljama, a za koja smatramo da bi trebala
biti prihvaćena i prilikom zakonske regulative kiropraktike u RH su:

Pronađite kiropraktičara

Pogledajte našu listu kiropraktičara - članova Hrvatske udruge kiroprakičara koje preporučujemo >>

Najčešća pitanja

Saznajte što vas zanima o kiropraktičarskim tretmanima i naćinu liječenja >>

 
  • zaštititi termin kiropraktika. „Pravo ili privelegija da se netko bavi kiropraktikom, da se predstavlja kao kiropraktičar ili da se koristi riječ kiropraktika i sve njegove izvedenice u pravnom prometu isklučivo pripadaju doktoru kiropraktike". Odnosno, u RH kiropraktikom se može baviti samo osoba koja je završila svoje obrazovanje na jednom od akreditiranih fakulteta u svijetu, stekla titulu doktora kiropraktike i posjeduje važeću licencu,

• aktivno participacipirati sa mjerodavnim institucijama u izradi Nacrt prijedloga zakona o kiropraktici na području RH,

• sudjelovati u zakonskoj regulaciji i piznavanju kiropraktike kao zdravstvene djelatnosti koja je usko specijalizirana na području funkcionalnih poremečaja,

• omogućiti doktorima kiropraktike da samostalno obavljaju svoju djelatnost. Osoba koja posjeduje važeću licencu može obavljati kiropraktičarsku djelatnost u RH, samostalno, u multidisciplinarnoj zdravstvenoj ustanovi ili u zdravstvenoj poliklinici klasičnog tipa, komplementarnog ili mješanog oblika,

• zakonskom regulacijom zaštiti građane RH od osoba i kvaziterapeuta koji nemaju odgovarajući naobrazbu, a predstavljaju se kao kiropraktičari i izvode zahvate za koje nemaju dostatno obrazovanje,

• omogućiti nostrifikaciju diplome. Zakonom valja propisati uvjete i način nostrifikacije diplome,

• titula – osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje kiropraktičarske djelatnosti u RH valja zakonom priznati titulu doktora kiropraktike i takvu osobu valja naslovljavati sa doktor kirorpaktike,

• unaprijediti odnos kiropraktike sa ostalim zdravstvenim djelatnostima i senzibilizirati javnost,

• definirati standarde trajne edukacije potrebne az rad u RH. Na godišnjoj razini potrebno je da doktori kiropraktike participiraju na određenim seminarima, što je uvjet za obnavljanje licence za rad. Stručno usavršavanje provodi se sudjelovanjem na stručnim seminarima, tečajevima i stručnim skupovima namijenjenim doktorima kiropraktike. Valja omogućiti doktorima kiropraktike da se mogu dodatno educirati na području homeopatije, akupunkture ili bilo koje druge komplementarne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u RH,

• definirati uvjete pod kojima doktor kiropraktike može raditi. Valja zakonski regulirati uvjete registriranja kiropraktičarske djelatnosti i uvjete za otvaranje kiropraktičarske ordinacije, Implementirati uvjete za produljenje licenca kroz trajnu edukaciju doktora kiropraktike.

• implementirati uvjete za produljenje licenca kroz trajnu edukaciju doktora kiropraktike.