Hrvatsko udruženje kiropraktičara

HUK
Kiropraktika je znanost, umjetnost i filozofija koja
se bavi otkrivanjem i korigiranjem vertebralnih subluksacija.
Ona predstavlja jedinstvenu, prirodnu, holističnu, vitalističnu i konzervativnu zdravstvenu njegu, koja je s filozofskog stajališta logična, a znanstveno dokazano sigurna i efikasna.

Kiropraktika je znanost koja je usredotočena na odnos između strukture tijela (primarno kralježnica, ali i sve ostale periferne zglobove) i funkcije tijela, koja je koordinirana živčanim sustavom.
Kiropraktika se temelji se na znanstvenoj činjenici da je živčani sustav onaj sustav koji kontolira sve funkcije u ljudskome tijelu i da svaka disfunkcija u tijelu ima utjecaj i na rad živčanog sustava  više>>

BCC

Studij kiropraktike

U fazi smo pridruživanja sa:

  World Federation of Chiropractic
  European Chiropractors' Union
  The International Federation of Sports Chiropractic

Novosti

19.10.2013. na sjednici Skupštine udruge HUK, Skupština udruge je donijela sljedeću odluku o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge Hrvatsko udruženje kiropraktičara.  Udrugu Hrvatsko udruženje kiropraktičara zastupa i predstavlja Mike Gordon, d.c. – predsjednik udruge, a za potpredsjenika je izabran Patrick Mathis d.c.

26.11.2011
. na sjednici Skupštine udruge HUK, Skupština udruge je donijela sljedeću odluku o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge Hrvatsko udruženje kiropraktičara. 
Udrugu Hrvatsko udruženje kiropraktičara zastupa i predstavlja Igor Grgić, D.C. – predsjednik Udruge.

01.12.2010
Treći sastanak radne skupine
u liječničkoj komori na kojoj se raspravljao
o prijedlogu zakona koji je sastavljen od strane HUPEDA i koji je jednoglasno neprihvatljiv za sve članove radne skupine.

25.11.2010 Michael Šantek sudjelovao je na General Council Meeting of the Europran Chiropractic Union u Barceloni gdje je jasno naglašeno da je ECU spremna primiti Hrvatsku Udrugu kiropraktičara kao punopravnu članicu ove krovne političke organizacije u Europi.

27.10.2010 Drugi sastanak radne
skupine u lječničkoj komori raspravljalo o edukacijskim sustavima i naćinu licenciranja komplementarnih djelatnosti. Odlučeno je da kiropraktika, homeopatija, akupunktura, osteopatija i manualna medicina budu djelatnosti o kojima će se raspravljati na budućim sastancima.

05.10.2010 HUK je dobio punu podršku od strane European Chiropractic Union (ECU) na čelu sa predsjenikom Ojsterom i ispunila sve zahtjeve vezano za članstvo u toj krovnoj instituciju u Europi..

 

HUK Facebook  web dizajn loni
   
 
Hrvatski Engleski